Zmiana wielkości czcionki:

A A A

prof. Maria Barcikowska

Prywatny Gabinet Neurologiczny

slide_jesien
slide_zima
slide_wiosna
slide_lato

Życiorys

Przebieg pracy naukowej:

1975 – Akademia Medyczna w Warszawie – lekarz medycyny
1984 – doktor nauk medycznych, Akademia Medyczna w Warszawie
1987-1989  IBR Nowy Jork, etat stanowy, NYU staż kliniczny w klinice dla osób z chorobą Alzheimera kierowanej przez Prof.  B. Reisberga.
1996 – dr hab. nauk medycznych, CMDiK PAN, Zakład Neuropatologii
1999 – stanowisko docenta, CMDiK PAN, Zakład Neuropatologii
2001 – profesor, Prezydent RP,

Zajmowane stanowiska

Asystent, adiunkt w Klinice Neurologii Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1975- 1998

Kierownik zespołu kliniczno-badawczego chorób zwyrodnieniowych CUN,  IMDiK PAN w latach 1998-2021

Kierownik Kliniki Neurologii CSK MSWIA  w latach; 1989-2015

Dyrektor IMDIK PAN; w latach  2015-2020

Jestem autorem 322 publikacji cytowanych 6 989 razy (ResearcH Gate ) 362 doniesień zjazdowych i 28 rozdziałów w monografiach i podręcznikach. 

Byłam  promotorem 9 przewodów doktorskich zakończonych obrona 

Działalność organizacyjna

 • Członek Komitetu Organizacyjnego „Programu Polskich Stulatków” 1998
 • Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i Monitorowania Jakości Usług Medycznych CSK MSWiA- wrzesień 1999- DO DZIŚ
 • Członek Rady Naukowej IMDiK PAN, 25 marzec 1999- 2020
 • Konsultant Krajowy MSWiA w dziedzinie neurologii 2001
 • Członek komisji Etyki i Nadzoru nad Badaniami na ludziach i zwierzętach szpitala CSK MSWiA w latach 1999-2015
 • Członek Komisji Do Spraw Śmierci Mózgowej przy CSK MSWiA, 2001- 2007
 • Członek Komisji Gerontologii PAN, 1994- 2003
 • Członek Komitetu Neurobiologii PAN w kadencji 2003-2009
 • Członek Komisji Gerontologii PAN, 1994- 2003
 • Członek Komitetu Neurobiologii PAN w kadencji 2003-2005
 • Członek Komisji Gerontologii PAN, 1994- 2003
 • Członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN 2015-2020 i od 2023

Towarzystwa naukowe

 • Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Przewodnicząca Sekcji Alzheimerowskiej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego – w latach 1999-2020
 • Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, członek założyciel, wice przewodnicząca w latach 1996-1998, od 1998 przewodnicząca Rady Specjalistów, wice przewodnicząca od 2002- 2005
 • Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich, członek zarządu w latach 1993-1996
 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, od 9.11.2001- 2005, wice przewodniczący Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
 • European Association of Neuroscience
 • International Society of Neuropathology
 • International Psychogeriatric Association; Corresponding member of board of directors of International Psychogeriatric Association, 1996-  2001
 • European Federation of Neurological Societes : member of Scientific Panel on Dementia od 2002 do 2020

 Udział w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych (obecnie są to dane historyczne)

 • Rada Naukowa kwartalnika” Neurologica
 • Scientific board „Brain Aging” ed in chef Bengt Winblad
 • Rada Naukowa, Lancet Neurology , wydanie Polskie, od
 • Rada Naukowa , Twojego Magazynu Medycznego, Lekarz Rodzinny,
 • Członek Kolegium Redakcyjnego „Problemów Lekarskich
 • Członek Kolegium Redakcyjnego Neurologia i Neurochirurgia Polska
 • Członek Rady Naukowej Medycyny Praktycznej
 • Redaktor naczelny „Neurologii po Dyplomie
 • Członek Kolegium Redakcyjnego, Polskiego Przeglądu Neurologicznego