Zmiana wielkości czcionki:

A A A

prof. Maria Barcikowska

Prywatny Gabinet Neurologiczny

slide_jesien
slide_zima
slide_wiosna
slide_lato

Życiorys

Prof. dr hab. med. Maria Barcikowska

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Dyrektor, Kierownik Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN IMDiK PAN

Przebieg pracy naukowej:

1975 – Akademia Medyczna w Warszawie – lekarz medycyny
1984 – doktor nauk medycznych, Akademia Medyczna w Warszawie
1996 – dr hab. nauk medycznych, CMDiK PAN, Zakład Neuropatologii
1999 – stanowisko docenta, CMDiK PAN, Zakład Neuropatologii
2001 – profesor, Prezydent RP, Zakład Badawczo-Leczniczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN, CMDiK PAN

Prace w wydawnictwach zwartych, rozdziały, monografie ostatnie 10 lat

 1. Barcikowska M ., Bilikiewicz A.; Choroba Alzheimera w teorii i praktyce klinicznej, biblioteka Neurologii praktycznej, Wyd: Czelej, 2004
 2. Liberski PP., Jaskólski M., Bratosiewicz-Wąsik J., Sikorska B., Barcikowska M; Neuropatologia otępień .Od patologicznie zwiniętych białek do neurotoksycznych włókien w :Otępienie, pod red. A. Szczudlika, PP.Liberskiego, M. Barcikowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 114-132, 2004
 3. Pfeffer A., Barcikowska M ., Łuczywek E., Liberski PP.; Otępienie czołowo-skroniowe, Otępienie, pod red. A. Szczudlika, PP.Liberskiego, M. Barcikowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków , 288-303, 2004
 4. Pfeffer A., Barcikowska M , Liberski PP.; Postępujące porażenie nadjądrowe, Otępienie, pod red. A. Szczudlika, PP.Liberskiego, M. Barcikowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków , 314-325, 2004
 5. Pfeffer A., Barcikowska M ., Liberski PP.; Zwyrodnienie korowo-podstawne w, Otępienie, pod red. A. Szczudlika, PP.Liberskiego, M. Barcikowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 325-333, 2004
 6. Barcikowska M ., Bratosiewicz-Wąsik J., Bogucki A., Liberski PP.; Zespoły Otępienne w Choroby Układu Nerwowego, pod red Wojciecha Kozubskiego i Pawła Liberskiego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004
 7. Barcikowska M .: Zmiany starcze w ośrodkowym układzie nerwowym, W: Neuropatologia. Red.: J. Dymecki i J. Kulczycki, Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner , Wrocław , 383-401, 2005
 8. Barcikowska M. Choroba Alzheimera w: Rozpoznawanie i leczenie otępień. IGERO, Barcikowska M, Bień B, Bidzan L, Bilikiewicz A, Gabryelewicz T, Grabiec U, Grodzicki T, Kłoszewska I, Klich-Rączka A, Kądzielowa D, Kotarka-Minc S, Leszek J, Motyl R, Ochudło S, Opala G, Paradowski B, Parnowski T, Pfeffer A, Sławek J, Sobów T, Szczudlik A, Vetulani J. Wyd. Czelej, Lublin, 34- 52, 2006
 9. Barcikowska M.; Otępienie w podeszłym wieku, Geriatria z elementami gerontologii ogolnej, podręcznik dla lekarzy i stydentow , red. Tomasz Grodzicki, Józef Kocemba, Anna Skalska, Via Medica, Gdańsk , 98-108, 2007
 10. Barcikowska M.;Geriatria.Wybrane zagadnienia, red. Krzysztof Galus, Urban&Partner,Wrocław, 235-253, 2007
 11. Barcikowska M. Zespoły otępienne, Vademecum neurologa i psychiatry, red Piotr Pajek wyd. LekSeek Polska sp.z o.o., 29-47, 2008
 12. Barcikowska M: Otępienie z ciałami Lewy’ego str 270-276, rozdział ‚Choroba Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe, pod redakcją :Jaroslawa Sławka,Andrzeja Friedmana, Grzegorza Opali, Andrzeja Boguckiego, 2012, Via Medica
 13. Barcikowska M:, Choroba Alzheimera- rozpoznawanie str 58- 78, Diagnostyka i leczenie otępień – Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Wydawnictwo Medisfera, 2012.
 14. Barcikowska M: Wprowadzenie do zespołów otępiennych. W: Neurologia, tom II, redakcja naukowa Adam Stępień. Medical Tribune Polska, Warszawa, 2014, ss. 591-596.
 15. Barcikowska M: Choroba Alzheimera. W: Neurologia, tom II, redakcja naukowa Adam Stępień. Medical Tribune Polska, Warszawa, 2014, ss. 596- 604.
 16. Barcikowska M: Otępienie czołowo-skroniowe. W: Neurologia, tom II, redakcja naukowa Adam Stępień. Medical Tribune Polska, Warszawa, 2014,
 17. Barcikowska M: Otepienie z cialami Lewy’ego. W: Neurologia, tom II, redakcja naukowa Adam Stępień. Medical Tribune Polska, Warszawa, 2014, ss. 610- 614.
 18. Sobów T, Barcikowska M, Liberski PP: Zespoły otępienne. W: Neurologia. Kompendium, red. naukowa W. Kozubski. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2014, ss. 155-173.
 19. Barcikowska-Kotowicz M: Obraz kliniczny choroby Alzheimera – charaktyrystyka trzech stadiów choroby. W: Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera, redaktor raportu A. Szczudlik. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, 2014,
 20. Szczudlik A, Barcikowska-Kotowicz M, Sadowska A: Polski Plan Alzheimerowski – prezentacja założeń. W: Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera, redaktor raportu A. Szczudlik. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, 2014,
 21. Barcikowska M: Otepienie. W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2014. Podręcznik chorób wewnątrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014
 22. Tomasz Sobów, Maria Barcikowska, Paweł P. Liberski PP: Zespoły otępienne. W: Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny, T. 1, wyd. 2 rozsz. i uaktual, red. naukowa Wojciech Kozubski i Paweł P. Liberski. Wydawawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2014, ss. 255-282

Od dwudziestu pięciu lat prowadzę szeroka działalność naukowo-społeczną jako członek założyciel i członek zarządów licznych towarzystw naukowych, przede wszystkich krajowych .Jestem członkiem założycielem i wice przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego i przewodniczącą Sekcji Alzheimerowskiej ZG PTN. Jestem członkiem założycielem , wieloletnim wice przewodniczącym i byłym szefem Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Alzheimera. Jestem przedstawicielem Polski w panelu „Otępienia” EFNS. Byłam członkiem zarządu International Psychogeriatric Association przez trzy kadencje. Występowałam wielokrotnie jako ekspert w komisji zdrowia sejmu i raz senatu a także raz w komisji senioralnej sejmu. Jestem współautorem Raportu na temat sytuacji chorych z chorobą Alzheimera w Polsce – przygotowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich . Brałam też udział w przygotowaniu w Polsce już w roku 2006 propozycji Polskiego Planu Alzheimerowskiego przygotowanego przez Polskie Towarzystwo Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera. W roku 2012 Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie, zrzeszające przede wszystkim lekarzy i psychologów również bezskutecznie opracowało podstawy teoretyczne koordynacji badań naukowych , epidemiologicznych, leczenia i opieki nad chorym z otępieniem pt ‚Narodowy program badań chorób mózgu prowadzących do otępienia’, którego byłam współautorem ( razem z prof. Andrzeja Szczudlikiem i prof. Jackiem Kuźnickim).

 • Od 2006 roku jestem redaktorem naczelnym pisma edukacyjnego : Neurologia po Dyplomie, które jest indeksowane przez Index Copernikus
 • Od 2009 roku do listopada 2012 członek Management Board – Joint Programming of Neurodegenerative Diseases
 • Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w latach 2011-2012
 • Zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Neurologicznych PAN od 2012
 • Redaktor naczelny Neurologii po Dyplomie od 2006 roku, IC 2 pkt.
 • Członek kolegium redakcyjnego : Neurologii i Neurochirurgii Polskiej z IF od 2012, Przeglądu Neurologicznego- pismo edukacyjne PTN
 • Członek założyciel i wice- przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego od 2009
 • Członek założyciel (1996) i wice- przewodnicząca( 4 lata) , przewodnicząca Rady Naukowej (3 lata) Polskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Alzheimera
 • Przewodnicząca Sekcji Alzheimerowskiej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego od roku 2006

Uczestniczyłam w wielu grantach KBN i NCN jako główny wykonawca albo kierownik, głównie jako klinicysta i inspirator badań naukowo-klinicznych . Swoje umiejętności organizacyjne wykorzystałam w organizowaniu pierwszej w Polsce Poradni dla osób z chorobą Alzheimera, potem oryginalnego Oddziału Alzheimerowskiego, którego założeniem jest wielodyscyplinarność, koordynuje pracę neurologów, psychologów i psychiatrów. Byłam twórcą i organizatorem Zespołu Kliniczno- Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN, którego podstaw jest moje głębokie przekonanie o znaczeniu łączenia badan klinicznych i naukowych- początkowo były to badania neuropatologiczne, immunohistochemiczne potem korelacyjne, radiologiczne i od 2004 roku genetyczne i neurochemiczne w zakresie przyżyciowych biomarkerów otępień. Efektem prac korelacyjnych: kliniczno- naukowych jest stworzenie banku danych klinicznych i DNA liczący więcej niż 5000 prób, dodatkowo dysponujemy bankiem płynów mózgowo-rdzeniowych osób z chorobami neurozwyrodnieniowych. Ten bank stanowi podstawę współpracy naukowej miedzy innymi z Mayo Clinic w USA i z Karolinska Institutet w Sztokholmie. Te zgromadzone dane kliniczne mogą w przyszłości stanowić podstawę dalszych poszukiwań patogenetycznych.

Granty

 1. KBN 441142 911- Kierownik Friedman Andrzej „ Free radicals as a reason of nervous cellss’ degeneratinon in Parkinsons disease 1991-1993
 2. KBN 6. P 207 04107- Kierownik Friedman Andrzej „ Free radicals as a reason of nervous cellss’ degeneratinon in Parkinsons disease 1994-1997
 3. KBN 6. P 207 05105- Kierownik Pluta Ryszard „Opracowanie doświadczalnego modelu choroby Alzheimera” 1994-1996
 4. KBN 4. P05A 091 12 – Kierownik Pluta Ryszard „Opracowanie doświadczalnego modelu choroby Alzheimera” 1997-1999
 5. KBN 4. P05B 054 10 – Kierownik Kida Elżbieta „ Badanie roli Apolipoproteiny E w patogenezie beta-amyloidozy 1996-1997
 6. Grant promotorski KBN nr 4 PO5B 133 19: „Badanie wpływu polimorfizmu genów apolipoproteiny E, alfa2 makroglobuliny i katepsyny D na ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera”
 7. Grant KBN P0 5B 05820, kierownik Tomasz Gabryelewicz,” Łagodne zaburzenia poznawcze jako czynnik ryzyka rozwinięcia otępienia”
 8. KBN 6 P0 4A 039 20, kierownik Jacek Kuźnicki „ Interakcja białek wiążących wapń z preseniliną 1 (PS1) w limfocytach pacjentów z prawdopodobną chorobą Alzheimera i u ludzi zdrowych-potencjalne zastosowanie diagnostyczne- zakończony
 9. KBN /22/p05/99- PAKIET PROJEKTÓW , Środowiskowe i genetyczne czynniki długowiecznosci polskich stulatkow, kierownik Jacek Kuźnicki, główny wykonawca projektu pt.: ‚Organizacja banku DNA i unieśmiertelnionych limfocytów oraz badanie aberracji chromosomowych i polimorfizmu genów związanych z procesami starzenia się’
 10. Główny wykonawca grantu KBN 3705A3722 pt ”Efekt podanej centralnie laktoferyny na odkładanie się złogów ß-amyloidu w ośrodkowym układzie nerwowym oraz zaburzenia w procesach pamieci i uczenia się transgenicznych myszy”, kierownik grantu; Dr Tadeusz Zagulski
 11. Grant KBN 3 PO 5A 033 25, Kierownik : Barcikowska M :” Poszukiwanie i analiza funkcjonalna zmian sekwencji obszarów regulatorowych w genach związanych z choroba Alzheimera w populacji polskiej”, Główny wykonawca :Żekanowski C.
 12. Swedish-Polish Joint Project ;”Novel proteins and genes involved in Alzheimer’s disease neuropathology”, Professor Bengt Winblad, Karolinska Institutet , Department of clinical neuroscience, occupational therapy and elderly care research, NEROTEC, Division of Geriatric Medicine B84, Huddinge hospital and Maria Barcikowska , Department od Neurodegenerative Disorders, Medical Research Centre, The Polish Academy of Sciences
 13. N N401 558240; 27.05.2011-26.05.2013; „Analiza wpływu zmienności polimorficznej traktu poli(T) genu TOMM40 na ryzyko rozwoju wybranych chorób neurozwyrodnieniowych”, Kierownik grantu: prof. dr hab. med. Maria Barcikowska
 14. Biomarkery dla choroby Alzheimera i Parkinsona”, o akronimie BIOMARKAPD
  Główny wykonawca: dr hab. Tomasz Gabryelewicz, prof. IMDiK PAN
  Osoby uczestniczące w badaniach: prof. dr hab. med. Maria Barcikowska, dr Maria Styczyńska, dr Anna Pfeffer, dr Anna Barczak

Mój dorobek naukowy obejmuje 158 prac listowanych w Pubmed Home, pod nazwiskiem Barcikowska i Barcikowska-Litwin, wg bazy Web of Science Core Collection: suma moich cytowań 2259, bez autocytowań 2175, H=25 a – wg bazy Web of Science All Database:suma cytowań 2469, bez autocytowań 2381, H=27. Mój sumaryczny IF wynosi 340,709 dla prac pełnotekstowych, bez abstraktów.