Zmiana wielkości czcionki:

A A A

prof. Maria Barcikowska

Prywatny Gabinet Neurologiczny

slide_jesien
slide_zima
slide_wiosna
slide_lato

Wydawnictwa zwarte

PRACE W WYDAWNICTWACH ZWARTYCH, ROZDZIAŁY, MONOGRAFIE

 1. Currie J.R., Wiśniewski HM., Miller D.L., Devine-Gage E., Barcikowska M., Węgiel J., Mehta PD., Brown HR., Vorbrodt A.; Pathogenesis and biochemistry of the Alzheimer amyloid beta- peptide. W: Senile Dementias, Current Problems in Senile Dementias, No 2, II International Symposium, Rome 2-4. 11. 1988, Ed. Agnoli A., Cohn J ., Lassen N. Mayeux R, wyd. Lohn Libbey Eurotext, Paris 15-25, 1988
 2. Wiśniewski HM., Curie JR., Barcikowska M., Robakis NK., Miller DL.; Alzheimer’s disease, a cerebral form of amyloidosis, w: Immunology and Alzheimer’s disease. Ed, A. Pouplard-Barthelaix, J. Emile, Y., Christen, Springer-Verlag, 1-6,1988
 3. Wiśniewski HM., Currie JR., Brown HR., Barcikowska M., Węgiel J., Vorbrodt A W.;  peptide precursor protein producing and processing cells: Current Communications in Molecular Biology, Cold Spring Harbor Laboratory, Molecular Biology of Alzheimer Disease. Ed, Finch C.E., Davies P, 101-106, 1988
 4. Wiśniewski HM., Currie JR., Brown HR., Barcikowska M., Węgiel J., Vorbrodt A.; Amyloidogenesis in Alzheimer disease and scrapie: Alzheimer’s disease and related disorders, Ed, Iqbal K., Wiśniewski HM., Winblad B., Progress in Clinical and Biological Research, Liss AR. Ins. New York, 317, 869-876, 1989
 5. Wiśniewski HM., Węgiel J., Vorbrodt A W., Barcikowska M., -amyloid fibril formation and Burrage TG.; The cellular basis for removal. W: Alzheimer’s disease: Basic mechanisms diagnosis and therapeutic strategies. Ed; Iqbal K., Mc Lachlan D.R.C., Winblad B., Wiśniewski HM., John Wiley and Sons Ltd, 333-339, 1991
 6. Barcikowska M., Friedman A.; Clinicopathological study of 10 cases with dementia and parkinsonian syndrome, „International Symposium Dementia in Parkinson’s Disease”. Ed. Korczyn A., Jerusalem, 20-25 march, 1994, p. 203-207,1994
 7. Barcikowska M.; Choroba Alzheimera, „Mózg”:red. M. Mossakowski, M. Kowalczyk, Wyd. LibraMed, 106-121 ,1997
 8. Barcikowska M.; Zmiany starcze w ośrodkowym układzie nerwowym ,w Neuropatologii Klinicznej, red. Jerzy Dymecki, Jerzy Kulczycki, Wyd Instytut Psychiatrii i Neurologii, 1997
 9. Barcikowska M., Liberski PP .; Choroba Alzheimera,Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego: nowotwory białek (protein cancers) red PP. Liberski, Pol J Path, 49, suppl 1,51¬78, 1998
 10. Barcikowska M. ; Choroba rozsianych ciał Lewy’ego, Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego: nowotwory białek (protein cancers) red PP.Liberski, Pol J Path, 49, suppl 1, 79-83, 1998
 11. Papierz W., Barcikowska M.; Stwardnienie zanikowe boczne, Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego:nowotwory białek (protein cancers) red PP.Liberski, Pol J Path, 49, suppl 1, 109-116, 1998
 12. Friedman A., Barcikowska M.; Choroba Parkinsona, Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego:nowotwory białek (protein cancers) red PP.Liberski, Pol J Path, 49, suppl 1,121¬129, 1998
 13. Bilikiewicz A., Barcikowska M.; Zespoły otępienne, w Podstawach klinicznych neurologii dla studentów medycyny, red: R. Mazur, W. Kozubski, A.Prusiński, 269-282, 1998
 14. Bilikiewicz A.,Barcikowska M., Kądzielawa D., Kotapka-Minc S., Leszek J., Mossakowski M., Opala G., Parnowski T., Pfeffer A., Szczudlik A., Żakowska-Wachelko B., Wczesne rozpoznawanie i leczenie otępienia typu Alzheimera, Wyd MAKmed, Gdańsk, 1999b
 15. Sobów T., Barcikowska M., Mossakowski MJ., Liberski PP , Choroba Alzheimera, w: Neurodegenaracje, Tom I ,wyd: PP Liberski, MJ Mossakowski, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa, 101-116, 2003
 16. Mossakowski MJ .,Barcikowska M., Liberski PP; Podstawy strukturalne procesów zwyrodnieniowych , w: Neurodegenaracje, Tom I ,wyd: PP Liberski, MJ Mossakowski, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa, 64- 82, 2003
 17. Sobów T., Barcikowska M., Liberski PP; Otępienie z ciałami Lewy’ego, w: Neurodegeneracje, 246- 251 , Tom I ,wyd: PP Liberski, MJ Mossakowski, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa, 246- 251 , 2003
 18. Żekanowski C ., Przyłuska-Fiszer U., Barcikowska M. ; Choroba Alzheimera : pomiędzy diagnostyką, ekonomią i etyką , w: Choroby otępienne. Teoria i praktyka. Leszek J (red.), Wyd. Continuo, Wrocław, 37-66, 37-66, 2003
 19. Wasiak B, Gabryelewicz T, Pfeffer A, Jędrkiewicz H, Styczyńska M, Gołębiowski M, Barcikowska M.; Występowanie zaburzeń psychicznych i zachowania u chorych z nieznacznym, łagodnym i umiarkowanym otępieniem w chorobie Alzheimera , w: Choroby otępienne. Teoria i praktyka. Leszek J (red.), Wyd. Continuo, Wrocław, 403-416, 2003
 20. Barcikowska M., Bilikiewicz A.; Choroba Alzheimera w teorii i praktyce klinicznej, biblioteka Neurologii praktycznej, Wyd: Czelej, 2004
  21. Liberski PP., Jaskólski M., Bratosiewicz-Wąsik J., Sikorska B.,Barcikowska M.; Neuropatologia otępień .Od patologicznie zwiniętych białek do neurotoksycznych włókien w :Otępienie, pod red. A. Szczudlika, PP.Liberskiego, M. Barcikowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 114-132, 2004
 21. Pfeffer A.,Barcikowska M., Łuczywek E., Liberski PP.; Otępienie czołowo-skroniowe, Otępienie, pod red. A. Szczudlika, PP.Liberskiego, M. Barcikowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków , 288-303, 2004
 22. Pfeffer A.,Barcikowska M., Liberski PP.; Postępujące porażenie nadjądrowe, Otępienie, pod red. A. Szczudlika, PP.Liberskiego, M. Barcikowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków , 314-325, 2004
 23. Pfeffer A.,Barcikowska M., Liberski PP.; Zwyrodnienie korowo-podstawne w, Otępienie, pod red. A. Szczudlika, PP.Liberskiego, M. Barcikowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 325-333, 2004
 24. Barcikowska M., Bratosiewicz-Wąsik J., Bogucki A., Liberski PP.; Zespoły Otępienne w Choroby Układu Nerwowego, pod red Wojciecha Kozubskiego i Pawła Liberskiego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004
 25. Barcikowska M.: Zmiany starcze w ośrodkowym układzie nerwowym, W: Neuropatologia. Red.: J. Dymecki i J. Kulczycki, Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner , Wrocław , 383-401,2005
 26. Barcikowska M.: Otępienie, rozdział w podręczniku multimedialnym „Choroby Wewnętrzne” pod redakcją Andrzeja Szczeklika, wyd. Medycyna Praktyczna , Kraków, 1931-1929, 2006
 27. Barcikowska M. Choroba Alzheimera w: Rozpoznawanie i leczenie otępień. IGERO, Barcikowska M, Bień B, Bidzan L, Bilikiewicz A, Gabryelewicz T, Grabiec U, Grodzicki T, Kłoszewska I, Klich-Rączka A, Kądzielowa D, Kotarka-Minc S, Leszek J, Motyl R, Ochudło S, Opala G, Paradowski B, Parnowski T, Pfeffer A, Sławek J, Sobów T, Szczudlik A, Vetulani J. Wyd. Czelej, Lublin, 34- 52, 2006
 28. Barcikowska M.; Otępienie w podeszłym wieku, Geriatria z elementami gerontologii ogolnej, podręcznik dla lekarzy i stydentow , red. Tomasz Grodzicki, Józef Kocemba, Anna Skalska, Via Medica, Gdańsk , 98-108, 2007
 29. Barcikowska M.;Geriatria.Wybrane zagadnienia, red. Krzysztof Galus, Urban&Partner,Wrocław, 235-253, 2007
 30. Maria Barcikowska. Zespoły otępienne, Vademecum neurologa i psychiatry, red Piotr Pajek wyd. LekSeek Polska sp.z o.o., 29-47, 2008